KONTAKT

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Co to znaczy współpracować? Znaczy to działać wspólnie dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Ale też pracować dla kogoś, według jego wskazań. Wzajemne zaufanie jest podstawowym warunkiem każdego działania.

Rozpocząć możemy już teraz. Wystarczy kliknąć w zakładkę kontakt i wysłać wiadomość. Odpowiadam na wszystkie wiadomości. Z pewnością następnym krokiem będzie kontakt telefoniczny, a być może osobiste spotkanie. Im więcej wiem, tym lepiej działam, więc mogę poprosić o przesłanie kilku linków lub wzorców dla dalszej pracy. Tak zwykle się to zaczyna.

Uzgodnienia zapisane w umowie stanowią ramy, których ściśle przestrzegam i tego samego wymagam od drugiej strony. Sprawy sformalizowane mają swój wymiar prawny, który po prostu obowiązuje. Ale też ustalenia ustne nie są bez znaczenia: respektuję i biorę pod uwagę wszystkie wskazania zleceniodawcy. Kiedy wykonuję pracę dla siebie — nie słucham nikogo. Kiedy pracuję dla kogoś — to jemu przysługuje rola kierownicza od początku do końca.

Posługuję się jedynie sprawdzonymi informacjami. Dzieło zawsze jest gotowe na czas. Jestem dostępny w każdej sytuacji, jeżeli nie postanowimy inaczej. Cenię sobie humanistyczny wymiar pracy, ale — nadal należy to tłumaczyć — nie ma to nic wspólnego z "lenistwem" lub "zawalaniem deadlinów". Zawsze chodzi o wypracowanie pewnej wartości: zwiększenia sprzedaży, promocji produktu lub osoby, stworzenia dobrej rozrywki lub nadania dziełu prawie gotowemu ostatnich szlifów.

Zdarza się, że w pewnych dziedzinach posiadam wiedzę i umiejętności większe niż zleceniodawca. Wtedy przedstawiam pomysły i proszę o akceptację. Nie działam bez uzgodnienia. Realizuję jedynie zatwierdzone działania. Nie znaczy to, że nie jestem samodzielny w pracy. Mówimy o tekstach — tekst zawsze posiada swojego autora.